Plaatsbeschrijvingen Sofimmo

Sofimmo BV biedt, naast de verhuring of verkoop van uw eigendom, ook een aparte service aan voor de opmaak van uw locatieve en constructieve plaatsbeschrijvingen.

  • De locatieve plaatsbeschrijving is een belangrijk en verplicht aspect binnen de verhuur. Deze bevat een gedetailleerde beschrijving van de actuele staat en een opsomming, eventueel vergezeld van foto's, van de schade van een eigendom. Er wordt een plaatsbeschrijving opgesteld bij de huurintrede en bij het beëindigen van het huurcontract. Eventuele schade of veranderingen kunnen op deze manier gemakkelijk aangetoond worden. Hierop worden ook de tellerstanden van gas, elektriciteit, water, mazout, .. genoteerd en het aantal sleutels dat werd overhandigd aan de huurder. De kosten van de plaatsbeschrijving worden verdeeld over de partijen (50% ieder) en wordt opgesteld aan het begin van de huurovereenkomst (binnen de 14 dagen). Om tegensprekelijk te zijn wordt ze door beide partijen ondertekend en mee geregistreerd met het huurcontract.
  • De constructieve plaatsbeschrijving is een beschrijving van de aanpalende panden die schade kunnen oplopen door de werkzaamheden. Deze wordt opgesteld bij aanvang van de (ver)bouwingswerken. De constructieve plaatsbeschrijving bevat  een gedetailleerde beschrijving van de actuele staat en een opsomming, eventueel vergezeld van foto's, van schade van een eigendom. Deze plaatsbeschrijving legt de nadruk meer op de constructieve toestand van het gebouw. Na de werken wordt het gebouw opnieuw gekeurd en de eventuele bijgekomen schade opgenomen. De kosten van een constructieve plaatsbeschrijving worden gedragen door de opdrachtgever. Dit kan de bouwheer of aannemer der werken zijn maar ook de aanpalende buren.